CE Marketing helpt u om projecten, gericht op het verbeteren van klantbeleving, vorm te geven, inhoudelijk aan te sturen, op te leveren en te optimaliseren. Dat kan vanuit de volgende rollen / functiegebieden:

 • Product Owner (Scrum)
 • Strategisch Marketing Advies
 • Propositie Management
 • Customer Experience Management
 • Marketing Project Management

Afhankelijk van de opdracht, werk ik verbeteringen voor de ”customer experience” van uw klanten uit, en onderbouw ik deze met:

 • Strategisch advies, positionering, segmentatie en concrete doelstellingen
 • Serviceconcept(en) en klantproposities
 • Business requirements en user stories
 • Business case (kosten en baten analyse)
 • Plan van aanpak en business project plan
 • Business implementatieplan
 • Contentplan

Ook kan CE Marketing in samenwerking met de mensen in uw organisatie serviceconcepten, business requirements en user stories realiseren, evalueren en bijsturen.

Meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op.